امروز و ساعت دقیقه می باشد.

توزیع مشروبات الکلی دربطری«دلستر»

توزیع مشروبات الکلی دربطری«دلستر»

 

فروش حرفه ای مشروبات الکلی در بطری های دلستر در شهرک غرب تهران.

اعضای باندی که پس ازتولید مشروبات الکلی،آن‌ها رادر بطری‌های ماءالشعیر یک کارخانه معروف داخلی بسته بندی کرده ودر اختیارمشتریان خود قرارمیدادند در شهرک غرب دستگیرشدند

توزیع مشروبات الکلی دربطری«دلستر»

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط