امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دستگیری ۶۴ دختر و پسر در استخر پارتی

دستگیری ۶۴ دختر و پسر در استخر پارتی

دستگیری ۶۴ دختر و پسر در “استخر پارتی” در اصفهان

سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انتظامی استان اصفهان روز گذشته با اخذ دستور مقام قضایی، طی عملیاتی اقدام به دستگیری ۶۴ نفر از دختران و پسران نیمه عریان در استخر پارتی‌ در اطراف شهر اصفهان کردند.
دختران و پسران حاضر در این پارتی به‌صورت نیمه برهنه در مکانی مشخص حضور یافته و ضمن شرب خمر، اقدام به رقص و پای‌کوبی نموده بودند که با پیگیری و اشراف به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

در این اقدام مقداری مشروبات الکلی از متهمان ضبط  و پرونده این متهمان برای رسیدگی به مقام قضایی ارسال و در حال رسیدگی است.

دستگیری ۶۴ دختر و پسر در استخر پارتی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط