امروز و ساعت دقیقه می باشد.

زائران ایرانی در مدینه کفش باران شدند

زائران ایرانی در مدینه کفش باران شدند

کلیپ استقبال عرب ها از رائران ایرانی با کفش باران کردنشان…

اولین گروه زائران ایرانی توسط عرب های آل سعود در مدینه جلوی مسجدالنبی،کفش باران شدند و انها خواستار ترک ایرانیان از آن محل بودند و با شعار ایرانی برو گم شو از آنها استقبال کردند.

زائران ایرانی در مدینه کفش باران شدند

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط