امروز و ساعت دقیقه می باشد.

فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

حیدری با دین شماره کدام نامزد آن را دوباره به جام بازگرداند؟

فیلم تقلب حیدری مجری مناظره انتخاباتی در ۱۵ اردیبهشت ۹۶ در حالی که حیدری یکی از اسامی را به قید قرعه از جام بیرون کشید و مجددا آن را به داخل جام برگرداند.

حیدری مجری مناظره در دور دوم مناظره شماره چه کسی را بعد از دیدن به جام بازگرداند؟

فیلم تقلب حیدری را مشاهده کنید…

فیلم تقلب حیدری

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.