امروز و ساعت دقیقه می باشد.

فیلم کنسرت زنده سالار عقیلی در ورزشگاه تختی مشهد

فیلم کنسرت زنده سالار عقیلی در ورزشگاه تختی مشهد

هنرمند بزرگ،حامی روحانی در ورزشگاه تختی مشهد کنسرت زنده اجرا کرد.

سالار عقیلی یکی از بزرگترین خوانندگان کشور امروز برای حمایت از حسن روحانی در ورزشگاه تختی مشهد کنسرت زنده اجرا کرد.

فیلم کنسرت زنده این هنرمند بزرگ در حمایت از روحانی

 

 

فیلم کنسرت زنده سالار عقیلی در ورزشگاه تختی مشهد

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط