امروز و ساعت دقیقه می باشد.

ماجرای قتل پدر مجری شبکه خبر

ماجرای قتل پدر مجری شبکه خبر

المیرا شریفی مقدم درباره ماجرای قتل پدرش نوشت…

المیرا شریفی مقدم درباره ماجرای قتل پدرش چنین نوشت:

***

“قاتل دخترک معصوم به سومین قتل هم اعتراف کرد.. قاتلی که سالها شناسایی نشده بود و در بزرگترین جنایت خود ، دختری هفت ساله را قربانی کرد و ملتی را در شوک و غم فرو برد. آیا بازهم جنایتی کرده است؟ اعدام هم برای این جانیان کم است. راحت بخواب دختر ناز، قاتل پدر من در این بیست و چهار سالی که شناسایی نشده مشغول چه کاری بوده؟ آیا به جنایتکاری ادامه داده یا مرده؟ کسی که برای کیف بری و دزدی میاد و انسانی رو به قتل میرسونه، ممکنه خیلی کارها بکنه! هرچند حالا کسی دنبالش نیست چون پرونده ما مختومه اعلام شد و من در حسرت این پاسخ ماندم که چرا پیدا نکردند؟!”.

ماجرای قتل پدر مجری شبکه خبر

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط