امروز و ساعت دقیقه می باشد.

پیدایش شهر جدید پس از طوفان در کرمان

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

پیدایش شهر جدید پس از طوفان در کرمان

پس از طوفان سنگین شن شهر باستانی در بخش نگین کویر در حوالی شهرستان فهوج کرمان پدیدار شده است.

در این شهر باستانی آثاری از سفال، استخوان و دیوارهای  خشتی شهر در این محوطه باستانی مشاهده می شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۵

۱۶

۱۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "پیدایش شهر جدید پس از طوفان در کرمان"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.