امروز و ساعت دقیقه می باشد.

چهارشنبه ۱۷ خرداد قمر در عقرب!

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

چهارشنبه ۱۷ خرداد قمر در عقرب!

۱۷ خرداد تا ۲۰ خرداد قمر در عقرب است.

روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۳ تا تاریخ شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۹ بامداد قمر در عقرب است.

در روزهای قمر در عقرب انجام این کارها ممنوع:

خواندن عقد ازدواج

مسافرت

اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)

افتتاح کار و کسب و تجارت

حجامت

تعیین و تغییر نام

گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم

و بطور کلی انجام هر یک از کارهای اساسی در روزهای نحس و قمر در عقرب هم از نظر علماء دینی و هم از نظر منجّمین توصیه نمیگردد بلکه علما فتوی به کراهت اعمال بالا در ایام قمر در عقرب داده اند.

در روایتی امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد مسافرت یا ازدواج نماید ، خیری نمی بیند»

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "چهارشنبه ۱۷ خرداد قمر در عقرب!"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.