امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جرم بیشترین دخترانی که در زندان هستند !

جرم بیشترین دخترانی که در زندان هستند !

 

مدیرکانون اصلاح و تربیت تهران نوع جرایم و فراوانی آن در میان کودکان و نوجوانان تهرانی اعلام کرد که جرم 80 درصد دختران معرفی شده به کانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار از منزل است.

علی رستمی مدیرکانون اصلاح و تربیت تهران با تشریح آمار مددجویان، نوع جرایم و فراوانی آن در میان کودکان و نوجوانان تهرانی اعلام کرد که جرم 80 درصد دختران معرفی شده به کانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار از منزل است.

وی افزود: از سال 1380 تا پایان 6 ماهه اول 1390 نتایج بررسی آمارها نشان می‌دهد، جرایم در حوزه کودکان و نوجوانان به ترتیب در زمینه سرقت و اخاذی 28 درصد، ضرب و جرح 18 درصد، موادمخدر و اعتیاد 12 درصد بوده است و مابقی جرایم فردی هستند.

همچنین نزدیک به 50 درصد از جرایم دختران مربوط به روابط نامشروع و 30 درصد مربوط به اتهام فرار از منزل است. حدود 87 درصد از کودکان برای اولین بار و بدون سابقه کیفری وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند.

مهر

 

باز نشرجامع ترین پورتال ایرانیان berooztarinha.com

جرم بیشترین دخترانی که در زندان هستند !

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط