امروز و ساعت دقیقه می باشد.

حاج صفی و شجاعی دشمن را شاد کردند

حاج صفی و شجاعی دشمن را شاد کردند

حساب رسمی وزارت‌خارجه رژیم صهیونیستی به زبان فارسی نوشت: آفرین به شجاعی و حاج‌صفی!

حرکت حاج صفی و شجاعی در بازی مقابل نماینده اسرائیل دشمن را بسیار شاد کرده که حساب رسمی وزارت‌خارجه رژیم صهیونیستی نوشت: آفرین به شجاعی و حاج‌صفی که تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی را شکستند.

حاج صفی و شجاعی دشمن را شاد کردند

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط