امروز و ساعت دقیقه می باشد.

همه چیز درباره پلاسکو

همه چیز درباره پلاسکو

هر آنچه از فاجعه پلاسکو میخواهید بدانید.

۲۳ نفر از آتش نشان ها در زیر آوار ساختمان پلاسکو مدفون شدند. همچنین چهار خبرنگار و عکاس نیز در زیر آوار مدفون هستند.

۲

حرف های دردناک یک آتش نشان در پی فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو؛
به همکارم گفتم نرو. گفت نمی شود مال مردم آنجاست.

قامت استوارتان زیر خروارها خاک خم شد.
نفس تان بین آتش و دود بند آمد.
مردم شریف ایران از اعماق جانشان برای آرامش روح آنها که رفته اند و سلامتی آنها که مانده اند، دعا می کنند.

۳

برخی هموطنان عزیزمان از خانواده های آتش نشانان و کسبه محل همچنان در میدان فردوسی تهران چشم انتظار خبری از عزیزانشان هستند
برای سلامتی و بازگشت آتش نشانان به آغوش خانواده هایشان دعا کنیم.

 

این تصویر گویای همه چیز درباره پلاسکو است.

۱

 

همه چیز درباره پلاسکو

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط