امروز و ساعت دقیقه می باشد.

کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی

159663

کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی

جسد این کودک در خیابان کنار خانه پیدا شد و او بگونه ای صحنه سازی کرده بود که این دختر ربوده شده و پس از دزیدن جواهراتش او را کشته انداما پلیس با دیدن گل موجود بر کفش این مرد و مطابقت آن با گل موجود در مکان یافتن جسد به مسئله مشکوک شد و سپس جوهرات دختر را نیز در جیب این شخص یافت.

طبق اعترافات او “سناء بوکلیخه” دختر همسر او شبها اصرار میکرد که در کنار مادر بخوابد و همین دلیل او را به کشتن این کودک با همکاری دوستش سوق داد.

 

منبع : آخرین نیوز

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.