امروز و ساعت دقیقه می باشد.

خبر خوش برای بیماران دیالیزی ،کلیه مصنوعی تولید شد.

خبر خوش برای بیماران دیالیزی ،کلیه مصنوعی تولید شد.

۳

کلیه مصنوعی برای بیماران کلیوی و دیالیزی توسط محققان درست شد.

۱

محققان نمونه اولیه کلیه مصنوعی با قابلیت نصب در بدن را درست کردند که میتواند بیماران دیالیزی را از شر دیالیز رها کند.

این دستگاه نیاز به باتری ندارد و نیروی لازم را از گردش خون و در واقع از قلب میگیرد.

خبر خوش برای بیماران دیالیزی ،کلیه مصنوعی تولید شد.

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط