امروز و ساعت دقیقه می باشد.

غلامرضا پهلوی یکی از آخرین بازماندگان این خاندان درگذشت

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

غلامرضا پهلوی یکی از آخرین بازماندگان این خاندان درگذشت

فرزند رضا شاه در ۹۴ سالگی درگذشت.

خبر تازه ای که از یکی از سایت های منسوب به خاندان رژیم سلطنتی سابق منتشر شد این بود که  یکی از آخرین بازماندگان این خاندان درگذشت. غلامرضا پهلوی فرزند رضا شاه حاصل ادواج او با ملکه توران بود.

غلامرضاپهلوی معروف به شاپورغلامرضا، ششمین فرزند، سومین پسر و تنها فرزند رضاشاه و توران که یکی از آخرین بازماندگان خاندان رضا شاه بود در پاریس پشم از جهان فرو بست.

غلامرضا پهلوی از جمله فعالیت هایی که داشتند عبارت بود از: «ریاست کمیته المپیک، ریاست باشگاه سوارکاران، آجودان ویژه شاه، ریاست عالی بازرسی ویژه ستاد فرماندهی عالی، عضو شورای نیابت سلطنت».

غلامرضا پهلوی در سال ۱۳۲۶ با هما اعلم، دخت پزشک مخصوص رضا شاه، ازدواج کرد. ازدواج دوم غلامرضا پهلوی با منیژه جهانبانی دختر سرلشکر منصور جهانبانی بود.

غلامرضا پهلوی در سن ۹۴ سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت.

 

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "غلامرضا پهلوی یکی از آخرین بازماندگان این خاندان درگذشت"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.