امروز و ساعت دقیقه می باشد.

لیست خرید و مازاد پرسپولیس برای فصل بعد

لیست خرید و مازاد پرسپولیس برای فصل بعد

52542

لیست خرید و مازاد پرسپولیس برای فصل بعد

اين روزها را پرسپوليس درست مثل يك سال پيش مي گذراند. همان روزهايي كه براي رويايي شدن، ستاره هاي با سابقه و نام آشناي ليگ را يك به يك به مذاكره مي طلبيد و امروز براي جانشيني همان ها دست گذاشته روي جوان هايي كه مي توانند بيمه چند ساله اش باشند.

 

اين برنامه را مديرعامل همين چند روز پيش با جمله «عقلم مي گويد جوانگرايي كنيم» به كادر فني ابلاغ كرد. حال آنكه پيش از آن، حرف هايش را هم با جوان هاي برگزيده ليگ زده بود. جوان هايي همچون شجاع خليل زاده، يعقوب كريمي، پيام صادقيان، عليرضا جهانبخش، حامد لك، محسن مسلمان، يونس شاكري، ميلاد غريبي و مهرداد جماعتي كه بدون در نظر گرفتن نام قاسم حدادي فر 30 ساله، همه شان حدود 24-23 ساله اند و البته سهميه ليگ برتري غير از شاكري كه از ابومسلم احتمالا به پرسپوليس مي آيد.

بر اساس آنچه مديرعامل و سرمربي برايش توافق كرده اند، پرسپوليس همه اين بازيكنان را مي خواهد و از آن سو، به اين اندازه خروجي نخواهد داشت كه براي همه تازه واردها جا باشد. چنين شرايطي تنها يك راه مي گذارد پيش پاي پرسپوليس و آن اينكه باشگاه بازيكنان جوان و اميدي كه از آنها بهره نبرده را به تيم هاي پايه بفرستد و در عوض، ليست 10 نفره زير 23 سالش را با اين تازه واردهاي جوان ببندد.

رخ دادن همه اين اتفاق ها اما دو پيش شرط دارد اول اينكه پرسپوليس با قهرماني در جام حذفي يكي از سهميه هاي فصل بعد ليگ قهرمانان را بگيرد كه در آن صورت همه براي ماندن به تكاپو خواهند افتاد و شرط ديگر، ادامه همكاري با همين كادر فني است. چيزي كه رويانيان بارها با قاطعيت آن را به زبان آورده و همراه با ليست خريد و مازاد، برنامه هاي فصل آينده پرسپوليس را هم از يحيي گل محمدي گرفته تا جوانگرايي را در كادر فني هم رعايت كرده باشد.

لیست خرید و مازاد پرسپولیس برای فصل بعد

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط