امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بازی شیطان با افکار انسان

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

بازی شیطان با افکار انسان

2012391

بازی شیطان با افکار انسان

افكار باطله كه منشأ كارهاى باطل و حرام‏اند گاهى از جانب شیاطین بقلب القاء میشود و گاهى از مردمان ناپاک در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شرّ آنها مصون میدارد.آن كه به سوی افكار پست و پلیدی دعوت می كندشیطان است. كه به آن وسوسه می گوییم.

وسوسه

در فرهنگ اسلامی دشمنی و نبرد شیطان و انسان پذیرفته شده است ، نبرد همه جانبه ، نبردی كه در تمام حیات انسان ادامه دارد، او اگر بتواند به صورت سری به زوایای مختلف زندگی بشر دست اندازی می كند و در هیچ كاری او را رها نمی كند ،در تفكر و اندیشه انسان تصرف می كند، تاپرونده حیات انسان بسته شود، سپس با اوست تا او را روانه آتش جهنم نماید و آخرین طعنه خود را بزند. و گفته می شود شیطان به كم ترین شكست انسان هم راضی می شود و برای آن تلاش می نماید، گرچه به حداقل توقف نمی كند و می رود تا او را تا آخرین درجه به خاری و خفت بكشاند. لذا در هر نبرد و مبارزه شناخت راه های نفوذ دشمن، و شناخت مسیر های حملات احتمالی دشمن، لازم است. وهم چنین شناخت اهداف دشمن امر اساسی است؛ و لذا باید دید از نظر قرآن و احادیث این مسیرها كدام است، و چگونه شیطان به این اهداف می رسد، دشمن از چه را ه های وارد می شود، و چگونه آن هارا باید بست .
انواع افکار و خیالات انسانی

افکار و خیالاتی که در سر انسان می گذرد را می توان به دو قسم تقسیم کرد :

1) آن كه ما را به سوى خیرات دعوت مى كند كه به آن الهام میگوییم .قرآن مى فرماید:« ولهدیناهم صراطا مستقیما» و آنان را به راه راست، هدایت مى‏كردیم .

2) اما آن كه به سوی افكار پست و پلیدی دعوت می كند شیطان است. كه به آن وسوسه می گوییم. نفس انسان در ابتدای امر قابلیت دریافت هر یک را به طور یکسان دارد و ظهور هر یک از اینها به واسطه متابعت از هوا و هوس و یا برخورداری از ورع و تقوا ممکن می شود. این دو افکار دائماً در حال آمد و شد و گیر و دار هستند، و دل گاهی منزل شیطان و گاهی منزل لشکر فرشتگان است.
قوای نفسانی و امداد جنود فرشته و شیطان

در میان قوای نفسانی قوایی هستند که امدادگر شیطان و قوایی یاری دهنده فرشته ، به عبارت دیگر امیالی که در انسان وجود دارند بسته به نوعشان به شیطان یا فرشه تمایل نشان می دهند.

قوه غضبیه و شهویه و واهمه که در انسان موجود هستند و از سرهنگان و کارفرمایان مملک بدن اند، از آتش است و شیطان نیز از آتش صرف است بنابرایت علاقه شدیدی میان این سه قوه و شیطان لعین وجود دارد، به همین جهت تسلط شیطان بر این سه قوه بیشتر .

اما اگر قوه عاقله انسان امداد کند، دل آدمی محل نزول فرشتگان و الهامات محموده می شود و هر لحظه نوری تازه و هر ساعت فیضی بی اندازه به او می رسد.

حضرت امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید كه: تسلّط نمى‏یابد شیطان بر آدمى و زور نمى‏آورد بر او به وسوسه كردن، مگر در وقت اعراض كردن او از ذكر الهى و سهل‏گرفتن عظمت و بزرگوارى خداى تعالى و غافل شدن از مناهى، و خاطر نیاوردن اطّلاع جناب الهى بر ظاهر و باطن وى

وسوسه ابزار نفوذ شیطان

وسوسه به معنى حدیث نفس است یعنى كلامیكه در باطن انسان‏میشود، خواه از شیطان باشد یا از خود انسان در مجمع فرموده: وسوسه با صداى آهسته بسوى چیزى خواندن است‏ فَوَسْوَسَ‏ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیبْدِی لَهُما ما وُورِی عَنْهُما اعراف: 20.

«وَسْوَسَ‏ له» یعنى نصیحت و خیر خواهى بنظر او آورد ولى «وَسْوَسَ‏ الیه» یعنى معنا را با صوت خفى باو القاء كرد (مجمع).

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ‏ بِهِ نَفْسُهُ‏ ق: 16. ما انسان را خلق كرده‏ایم و میدانیم آنچه را كه باطنش با او سخن میگوید (از افكارش اطلاع داریم).

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ‏ الْخَنَّاسِ. الَّذِی‏ یوَسْوِسُ‏ فِی صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ‏ وسواس افكار بى‏فائده و مضرّى است كه بذهن خطور میكند (افكار باطل) در جوامع الجامع فرموده: «الْوَسْوَسَةُ و الْوَسْوَاسُ‏: الصّوت الخفىّ».

یعنى: بگو پناه می برم بپروردگار مردم، معبود مردم، حكمران مردم.
نفس

(آرى پروردگار خداست، معبود خداست، پادشاه خداست) از ضرر فكر باطل و مخفى كه در سینه‏هاى مردم سخن میگوید.

و آنگاهى از طرف جنّ و شیاطین است كه در دل پیدا می شود و گاهى از جانب مردم. افكار باطله كه منشأ كارهاى باطل و حرام‏اند گاهى از جانب شیاطین به قلب القاء میشود و گاهى از مردمان ناپاک در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شرّ آنها مصون میدارد. آن كه به سوی افكار پست و پلیدی دعوت می كندشیطان است. كه به آن وسوسه می گوییم.

چگونگی تسلط شیطان بر نفس انسان

حضرت امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید كه: تسلّط نمى‏یابد شیطان بر آدمى و زور نمى‏آورد بر او به وسوسه كردن، مگر در وقت اعراض كردن او از ذكر الهى و سهل‏گرفتن عظمت و بزرگوارى خداى تعالى و غافل شدن از مناهى، و خاطر نیاوردن اطّلاع جناب الهى بر ظاهر و باطن وى، چه، هر كه به ذكر الهى است، و عظمت و بزرگوارى او مركوز خاطر اوست و غفلت ندارد و ملازم اتیان به مأمورات و انتهاء از منهیات است و این‏ها نصب العین او است، شیطان تسلّط به او ندارد و به توفیق الهى از دست او خلاص است. بنابراین زمانی که انسان از خداوند متعال و یاد و ذکر او غافل شود، شیطان مجال جولان در دل او را می یابد و با وسوسه کردن خواطر شیطانی خود او را به ورطه هلاک می کشاند.

ذكر لسان حمد و ستایش و سپاس خداوند است ذكر نفس كوشش و تحمل رنج و مشقت است ذكر روح خوف و رجاء است ذكر قلب راست گوئى و یك رنگى است، ذكر عقل تعظیم و حیاء است ذكر معرفت تسلیم در برابر خداوند و رضا و خوشنودى از زندگى است و ذكر سر لقاء رحمت خداوند و مشاهده جلال و جمال پروردگار است.

آن كه به سوی افكار پست و پلیدی دعوت می كند شیطان است. كه به آن وسوسه می گوییم. نفس انسان در ابتدای امر قابلیت دریافت هر یک را به طور یکسان دارد و ظهور هر یک از اینها به واسطه متابعت از هوا و هوس و یا برخورداری از ورع و تقوا ممکن می شود. این دو افکار دائماً در حال آمد و شد و گیر و دار هستند، و دل گاهی منزل شیطان و گاهی منزل لشکر فرشتگان است

راه نجات چیست؟

چنگ در زن، به بند توفیق الهى كه محكم‏ترین بندها است كه آن پناه بردن است به جناب احدیت و اعتراف نمودن به عجز و قصور خود و در هر لحظه بلكه در هر نفس، اظهار افتقار و احتیاج كن به خداى «عزّ و جلّ» تا به لطف او، از چنگ او خلاصى یابى و از دام صید او نجات حاصل كنى. و لمحه‏اى از شرّ او ایمن مباش و از اغواى او فریفته مشو و هر چند طاعت و عبادت تو را، نزد تو جلوه دهد و به انواع و اقسام زینتها بیاراید كه گول او مخور و گوش به سخن او مكن، چرا كه او مى‏خواهد هر كسى را به طریقى از راه ببرد و مانند خود از رحمت الهى محروم‏. از او باید بر حذر بود و گاه باشد كه نود و نه جهات خوبى از براى فریب تو، خاطر نشان تو كند، تا در صدمى، تو را به زمین زند. و گاه باشد كه به این قدر هم اكتفا ننموده، به صد و زیاده از صد هم رساند.حاصل آنكه هر چند شیطان و اعوان او، تو را از راههاى متعدّده فریب دهند تو در مقابل، خلاف او بگو و راه تمكین او به خود راه مده و راههاى فریب او را از خود سدّ كن و ضررى كه مى‏خواهد به تو رساند، عاید به وى ساز تا مغلوب و مقهور تو گردد و منكوب و مخذول تو شود.

در پایان باید گفت ابزار شیطان در گمراهی انسان و دعوت او به سوی گناه القائاتی است که به نام وسوسه بر دل و جان او جاری می سازد . شیطان آدمی را به سوی مسیری دعوت کرده و این انسان است که در نهایت گوش به وسوسه های او داده و خود را به هلاکت می اندازد.

منبع : تبیان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "بازی شیطان با افکار انسان"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.