امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دختری که به دلیل زیباییش پدرش نمیگذارد مدرسه برود + عکس

دختری که به دلیل زیباییش پدرش نمیگذارد مدرسه برود + عکس

دختری که به دلیل زیباییش پدرش نمیگذارد مدرسه برود + عکس

عکس هایی که مشاهده می کنید مربوط به دختر پاکستانی الاصلی که در ایتالیا و همراه با پدر و مادرش زندگی می کند. پدر و مادر او از رفتن دخترشان به مدرسه جلوگیری می کردند چرا که معتقد بودند که او چهره بسیار زیبایی دارد و اگر به مدرسه برود پسران برای او مشکل درست خواهند کرد! اما سرانجام پس از بحث های فراوان خانواده وی, تنها به شرطی که این دختر چهره اش را بپوشاند, اجازه دادند که او به مدرسه رفتن ادامه دهد!

دختری که به دلیل زیباییش پدرش نمیگذارد مدرسه برود + عکس

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط