امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دعا برای گشایش کار جوانان

دعا برای گشایش کار جوانان

دعا برای گشایش کار جوانان

دعا برای گشایش کار جوانان

براي گشايش در کار و فتح و قوت کسب هرکس2 بار صلوات بفرستد و الم نشرح و آيه الکرسي را هر کدام 2 بار بخواند و از انگشت کوچک تا بزرگ عقد کند (ببندد) البته تاثير عجيبي خواهيد ديد.
و نيز براي گشايش کار آيه الکرسي بعد از هر نماز خوانده شود.
سوره قدر 10 بار بعد از نماز صبح خوانده شود.

دعا برای گشایش کار جوانان

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط