امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | دو فرزند ناز آنجلینا جولی در تماشای بازی مادرشان

دو فرزند ناز آنجلینا جولی در تماشای بازی مادرشان

آنحلینا جولی در فیلم جدیدش  نقشه ملکه بدجنس رو بازی میکند که دو فرزند خود را هم سر صحنه فیلم برداری اورده بود و نظاره گر بازی مادرشان بودند

بخش اختصاصی بروزترین ها

بروزترین ها | دو فرزند ناز آنجلینا جولی در تماشای بازی مادرشان

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط