امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس های دختر شایسته اوکراین در سال 2013

عکس های دختر شایسته اوکراین در سال 2013

عکس های دختر شایسته اوکراین در سال 2013

 خانم آنا زایاچکیوسکا ۲۱ ساله به عنوان زیباترین دختر شایسته اوکراین انتخاب شد.

نکته : ملاک انتخاب دختر شایسته فقط زیبایی نیست! چه بسا که بعضی از برگزیده شدگان در کشورهای مختلف شاید زیبایی چشمگیری نداشته باشند.هیئت داوران در انتخاب دختر شایسته مواردی همچون کمک به نیازمندان و شرکت در مراسم خیریه، اطلاع رسانی در مورد پیشگیری و درمان بیماریهای شایع در کشورهای فقیر و اخلاق و رفتار مناسب دختر برگزیده شده را،  در نظر می گیرند.

عکس های دختر شایسته اوکراین در سال 2013

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط