امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

عکس کاندیس سوانپوئل

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

بیوگرافی کاندیس سوانپوئل

کاندیس سوانپوئل متولد آفریقای جنوبی است ، وی در ۲۰ اکتبر سال ۱۹۸۸ متولد شده و هم اکنون یکی از مدل های ویکتوریا سکرت است و با او همکاری می کند .
او از سن پایین و از 15 سالگی مشغول به این حرفه شد…..و کمپانی ویکتوریا سکرت او را به شهرت رساند…….

عکس های کاندیس سوانپوئل مانکن مشهور جهان 2013

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط