امروز و ساعت دقیقه می باشد.

پست اینستاگرامى على کریمى به مناسبت روز معلم

پست اینستاگرامى على کریمى به مناسبت روز معلم

روز معلم مبارک…

علی کریمی در گرامیداشت روز معلم در صفحه شخصی اش نوشت:

***

انسان دو نوع معلم دارد،آموزگار و روزگا.

هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی ،دومی با تلخی به تو می اموزد!!

 

پست اینستاگرامى على کریمى به مناسبت روز معلم

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط