امروز و ساعت دقیقه می باشد.

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

7252

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

امام صادق(ع) درباره علت عدم آگاهی انسان از زمان مرگ می فرمایند: «اگر انسان به عمر کوتاهش پی ببرد هیچ لذتی نمی برد و با علم به مرگ و انتظار آن زندگی برای او گوارا و شیرین نمی شود
و اگر به طول عمر خود پی ببرد در دریای لذات و معاصی غرق می گردد، او به این امید که در پایان عمر توبه خواهد کرد همواره در راه رسیدن به لذات می کوشد.

به این ترتیب بهترین چیز همان است که زمان مرگ و مدت عمر پوشیده بماند.»

منبع: کتاب « توحید مفضل»

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.