امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دستگیری ۵۴ پسر و دختر با پوشش نامناسب در آبادان

دستگیری ۵۴ پسر و دختر با پوشش نامناسب در آبادان

ساعت ۱۰ شب شنبه ۲۱ آذر ۹۵، اینجا منطقه فاز ۲ امیرآباد آبادان است. صدای جیغ و داد و آهنگ و . . . تمام فضای محوطه را پر کرده ، بطوریکه داد همسایه ها در آمده است. در این لحظه یکی از اهالی موضوع را به پلیس اطلاع می دهد.

پلیس و با حکم قضایی که صادر شده بود و چند ون و . . . در محل حاضر شدند و متوجه شدند که همسایه ها حق دارند چون سر و صدای وحشتناکی شنیده می شد. در نهایت وارد ساختمان شدند و وقتی در باز شد در حدود ۵۴ نفر از آن پارتی به بیرون کشیده شدند. ۵۴ نفری که از نظر پوشش وضعیت نامناسبی داشتند ، این موضوع به اینجا ختم نشد.

دختری که در آنجا بود و گویی او این مهمانی را به بهانه تولدش ترتیب داده بود با فحاشی به پلیس آنها را تهدید کرده که او آشنای یکی از سرشناس های آبادان است و از آنها شکایت خواهد کرد.

پس از اینکه به آگاهی منتقل شدند همه افراد تعهد دادند که دیگر در این مهمانی ها شرکت نکنند و آزاد شدند و رفتند. اما آن دختر و صاحب خانه ای که چنین پارتی عظیمی در خانه اش شکل گرفته بود دستگیر شدند تا به پرونده آنان رسیدگی شود.

۵۱۹۵۸۱۱_۸۶۸-۸۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط