امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | رابطه قبل از ازدواج در ایران به روایت آمار

رابطه قبل از ازدواج در ایران به روایت آمار

ghablazezdevaj1

 رابطه قبل از ازدواج در ایران به روایت آمار

نتایج تحقیق صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می دهد، رابطه جنسی “پیش از ازدواج ” در ایران در حال افزایش است، در حالی كه سیاست غالب نادیده گرفتن آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، كه مواردی چون احساس نیاز، حس كنجكاوی و كسب تجربه، شبكه روابط اجتماعی و گروه دوستی سوژه، بیكاری و شرایط اقتصادی، افزایش سن ازدواج از جمله مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط هستند.

البته این روند تنها مربوط به ایران نمی شود و در كشور های دیگر به مراتب زودتر از كشور ایران صورت گرفته است. به طوریكه مطالعات جامعه شناسی خانواده حكایت از تغییرات گسترده ای در این حوزه در طی نیم قرن اخیر درسراسر جهان دارد. به طوریكه گسترش رابطه جنسی پیش از ازدواج محصول انقلاب جسنی در اواخر دهه 1960 میلادی در جوامع غربی است.

در جدول زیر وضعیت اشتغال افراد بررسی شده در این پژوهش را بخوانید؛

 

وضعیت اشتغال فراوانی درصد 
غیر شاغل 14 41
شغل پاره وقت 9 26
شاغل تمام وقت 11 33
جمع 34 100

 

در این پژوهش كه از سوی اساتید علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفته است، از میان مردانی كه مورد مصاحبه قرار گرفته اند، جوان ترین آنها 21 ساله و مسن ترین آنها 33 ساله بوده است.

همچنین میانگین سن افراد مصاحبه شونده در حدود 27 سال بوده است.

در مورد وضعیت تحصیلی مصاحبه شوندگان 53 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر و 47 درصد نیز دارای تحصیلات دانشگاهای بودند كه از این میان ، بیشترین میزان فراوانی مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم با 35 درصد و بعد از آن ، مردان با مدرك لیسانس با 23 درصد از كل پاسخگویان است.

در جدول زیر میزان تحصیلات افراد بررسی شده در این پژوهش را بخوانید؛

 

 تحصیلات فراوانی درصد فراوانی
زیر دیپلم 6 18
دیپلم 12 35
فوق دیپلم 3 9
لیسانس 8 23
فوق لیسانس و بالاتر 6 15
جمع 43 100

 

همچنین نزدیك به 70 درصد از پاسخگویان غیر شاغل و دارای مشاغل پاره بودند كه در نتیجه آن، از درآمد بالایی برخوردار نبودند و تنها حدود 30 درصد پاسخگویان دارای شغل تمام وقت و درآمد مشخص فردی بودند. از سوی دیگر از بین پاسخگویان غیر شاغل 23 درصد آنها را دانشجویان تشكیل می دادند.

“تیپ شناسی” روابط جنسی قبل از ازدواج
همچنین در این پژوهش سوژه ها بر حسب نوع رابطه شان در سه دسته كلی روابط صیغه ای، روابط آزاد و روابط شبه هم بالینی می توان طبقه بندی شده است كه به شرح زیر است: روابط صیغه ای: این گونه روابط در سوژه هایی مشاهده می شود كه پایبندی مذهبی بالاتری داشته اند. این افراد معتقد بودند كه ازنظر شرعی مجاز هستند و می توانند تحت هر شرایط خاصی با زنان غیر شوهر دار رابطه بر قرار كنند.

روابط آزاد: این سوژه ها برخلاف دسته اول اعتقادی به جنبه های دینی محدودیت های آن در برقراری رابطه هایشان نداشتنه اند.آنها غیر از پارك هاو خیابان و معرفی دوستان و شبكه های اجتماعی از امكاناتی همچون تلفن، چت و اینترنت برای پیدا كردن افراد مورد نظرشان بهره می گیرند.

روابط شبه هم بالینی: این افراد مانند دسته دوم اعتقادی به جنبه های دینی و محدودیت های آن ندارند و ولی در عین حال برخلا دسته قبلی با هر دختر ویا زنی رابطه بر قرار نمی كنند. آنها بیشتر به دنبال دخترانی هم سن و سال خود یا روحیات مشابه بودند تا بتوانند علاوه بر رابطه جنسی رابطه عاطفی نیز برقرار می كنند.

رابطه قبل از ازدواج در ایران به روایت آمار

منبع : خبر آنلاین

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "رابطه قبل از ازدواج در ایران به روایت آمار"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.