امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دوستی عجیب این سه حیوان وحشی!

دوستی عجیب این سه حیوان وحشی!

خرس، شیر و ببر به بهترین دوستان در یکی از باغ وحش‌های آمریکا تبدیل شده‌اند.


به گزارش گروه چند رسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، در یکی از باغ وحش‌های آمریکا سهحیوان وحشی با یکدیگر زندگی می‌کنند.

خرس، شیر و ببر با وجود اهلی نبودن کنار یکدیگر با آرامش در حال زندگی کردن هستند.

دوستی عجیب این سه حیوان وحشی!

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط