امروز و ساعت دقیقه می باشد.

کدام راست گو ترند زنان یا مردان؟

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

کدام راست گو ترند زنان یا مردان؟

کدام راست گو ترند زنان یا مردان؟

کدام راست گو ترند زنان یا مردان؟

 پایگاه اطلاع رسانی Insure بر اساس افکارسنجی انجام شده روی 1000 بزرگسال –نیمی مرد و نیمی زن- این نتیجه حاصل شده که مردان بیشتر از زنان در مورد تصادف، جریمه، پرداخت بیمه و مسائل مرتبط با خودرو به همسرانشان دروغ می گویند.

به برخی از نتایج این افکارسنجی در ادامه اشاره می شود.

آیا اتفاق افتاده است که با خودروی خانواده تصادف کرده باشید و تقصیر را به گردن کس دیگری انداخته باشید؟ پاسخ بله شوهران 42 درصد و پاسخ بله همسران 27 درصد

آیا اتفاق افتاده است که جریمه شده باشید و به همسر خود اطلاع نداده باشید؟ پاسخ بله شوهران 34 درصد و پاسخ بله همسران 16 درصد

آیا تصادفی داشته اید که همسرتان را در جریان قرار نداده باشید؟ پاسخ بله شوهران 31 درصد و پاسخ بله همسران 17 درصد

آیا تا به حال مجبور شده اید از بیمه استفاده کنید و به همسرتان اطلاع ندهید؟ پاسخ بله شوهران 23 درصد و پاسخ بله همسران 15 درصد

آیا تاکنون بدون داشتن بیمه رانندگی کرده اید و به همسرتان اطلاع نداده باشید؟ پاسخ بله شوهران 21 درصد و همسران 9 درصد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "کدام راست گو ترند زنان یا مردان؟"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.