امروز و ساعت دقیقه می باشد.

چند تا حرف قشنگ

محصول توصیه شده

چند تا حرف قشنگ

fu2229

چند تا حرف قشنگ

   دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه!
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ستاره ها وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه یه سوال بی جواب . .
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم… مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود.
.. جبران خلیل جبران ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند
..کریستوفر مارلو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
در خزان زندگی، آنچه را که روزها کاشته ای می دروی
..گرانزی..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
انسان مانند رودخانه است ، هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.
..منتسکیو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوس های خود چیره
شود
..گوته ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است .
..شکسپیر ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .
.. کانت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی
است نه پول
..بتهون..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن زیبا و آراسته باشد
..چخوف ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است
.. بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
اعتراف به گناه فضیلتی است که در هر کس یافت نمی شود
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
آن که از قضاوت می ترسد، از عدالت ترسیده است
..تاگور..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
مردم با شخص ما دوست نیستند بلکه با سعادتمان دوست هستند .!
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
پیش از ازدواج چشمها را خوب باز کنید و بعد از آن کمی روی هم بگذاریدشان
..فرانکین..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد
..دکتر علی شریعتی..

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | بازدید:

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "چند تا حرف قشنگ"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.