امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس جنجالی چهره ی ۶ دختر اما با ۱۰ پا + تصاویر

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

عکس جنجالی چهره ی ۶ دختر اما با ۱۰ پا + تصاویر

تصویر زیر را مشاهده کنید ، در این تصویر چهره ی ۶ دختر وجود دارد ، اما اگر به پاهای آنها دقت کنید به جای ۱۲ پا ، ۱۰ پا وجود دارد.

۰-w900-6

 

تعجب نکنید بلکه شما  اشتباه فکر میکنید وهمه این دخترها یک جفت پا دارند .اما با ترفندهای عکاسی در زاویه و نور عکس تغییرات یادی اعمال شده است که موجب چنین خطایی شده است.

این تغییر زاویه و نور در عکس به این صورت بوده است که اگر با دقت بیشتری به تصویر نگاه کنید، متوجه می شوید ،دختروسطی کمی به سمت چپ خم شده و پاهایش در مقابل فرد دوم از سمت چپ قرار دارد.نفر اول از سمت چپ ، پاهای خود را به سمت راست منحرف کرده و نفر دوم از سمت چپ نیز همانند بغل دستی خود شلوار مشکی به پا دارد و به همین دلیل، پاهایش در پشت پاهای نفر اول گم شده و دیده نمی شود. اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، گوشه ای از شلوار او را مشاهده خواهید کرد.

نفر اول از سمت چپ نیز پاهای خود را به سمت راست منحرف نموده است. نفر دوم از سمت چپ نیز همانند بغل دستی خود شلوار مشکی به پا دارد و به همین دلیل، پاهایش در پشت پاهای نفر اول گم شده و دیده نمی شود. اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، گوشه ای از شلوار او را مشاهده خواهید کرد.

این عکس بازگو کننده ی این تعریف است که به هرچیزی باید با دقت نگاه کنیم و از طاهر قضاوت نکنیم. در نتیجه باید تمام فکر و ذهن خود را متمرکز دیده های خود کنیم.

۱-w900-15

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "عکس جنجالی چهره ی ۶ دختر اما با ۱۰ پا + تصاویر"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.