امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس جالب یک آرایشگاه در زمان قاجاریه

عکس جالب یک آرایشگاه در زمان قاجاریه

به نقل و قول از بروزترین ها:این عکس مربوط به زمانه قاجاریه میشود که مردم تهران به این آرایشگاه مراجعه میکردند

عکس جالب یک آرایشگاه در زمان قاجاریه

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط