امروز و ساعت دقیقه می باشد.

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

 

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

«ناصر خیرخواه» مجری برنامه تهران 20 با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند.

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

سرطان و خانه ‌نشینی مجری تلویزیون

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

منبع : آخرین نیوز

مجری تلویزیون با سرطان دست و پنجه نرم می‌ کند + عکس

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط