امروز و ساعت دقیقه می باشد.

یاسین رامین نخستین کودک قرآنی ایران

یاسین رامین نخستین کودک قرآنی ایران

یاسین رامین همسر مهناز افشاز اولین کودک ریالرانی جمهوری اسلامی ایران بود.

محمدعلی رامین،پدر شوهر مهناز افشار درباره پسرش یاسین رامین گفت:

فرزند بزرگم یاسین، متولد سال ۶٠ است، او از دوسالگی شروع کرد به حفظ قرآن و در چهارسالگی به‌عنوان نخستین کودک قرآنی جمهوری اسلامی در ماه مبارک رمضان سال ۶۴ در شبکه دو سیما به مردم معرفی شد

یاسین رامین نخستین کودک قرآنی ایران

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط