امروز و ساعت دقیقه می باشد.

معامله با خدا مهم ترین امورات

معامله با خدا مهم ترین امورات

1

متن پشت گوجه سبز: رفتيم نماز، ما نبوديم خودتون بكشين، پولشم خواستين بذارين

آفرین بر نمازداران خالص که مادیات را مانعی برای اجرای نماز نمی بینند.

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "معامله با خدا مهم ترین امورات"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.

تبلیغات متنی بروزترین ها