امروز و ساعت دقیقه می باشد.

نحوه گرفتن وضوی ارتماسی

نحوه گرفتن وضوی ارتماسی

وضوی ارتماسی فقط مختص کسانی نیست که نمیتوانند وضوی ترتیبی بگیرند بلکه افراد عادی هم میتوانند این وضو را بگیرند.

۱

برخی از مردم تصور می کنند وضو گرفتن در شرایط عادی برای افراد سالم، حتما باید به صورت ترتیبی باشد و وضوی ارتماسی برای افرادی است که نمی توانند وضو بگیرند.
در حالی که افراد سالم نیز می توانند وضوی ارتماسی بگیرند.

نحوه وضوی ارتماسی:
وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد؛ یعنى صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد
اما براى این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، باید در شستن ارتماسى دست ها، مقدارى از دست چپ را، باقى گذارد، تا آن را با دست راست، ترتیبى، بشوید سپس مسح سر و پاها را انجام دهد.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "نحوه گرفتن وضوی ارتماسی"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.

تبلیغات متنی بروزترین ها