امروز و ساعت دقیقه می باشد.

چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران

چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران

چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران

خدیجه شریفی کوتاه‌ قد ترین دختر ایرانی است که با وجود سختی ها و دشواری ها در کارگاه عروسک سازی کار می کند و در کنار خانواده خود زندگی می کند. خدیجه شریفی که به عنوان کوتاه قدترین دختر ایرانی شناخته می شود با وجود دشواری ها در کارگاه عروسک سازی مشغول به کار است و در عین حال در کارهای خانه به خانوده نیز کمک می کند.
یک عکاس یک روز زندگی این دختر تلاشگر ایرانی را به تصویر کشیده است

چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران

چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران چند عکس دیدنی از کوتاه قدترین دختر ایران

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط