امروز و ساعت دقیقه می باشد.

کاشت ابرو و مژه یا تاتو ابرو برای زنان در غسل و وضو اشکال ایجاد میکند؟

تبلیغات 468 در 60 پیکسل در بروزترین ها
تبلیغات 468 در 60 پیکسل در بروزترین ها
تبلیغات 468 در 60 پیکسل در بروزترین ها

کاشت ابرو و مژه یا تاتو ابرو برای زنان در غسل و وضو اشکال ایجاد میکند؟

کاشت ابرو و مژه یا تاتو ابرو برای زنان در غسل و وضو اشکال ایجاد میکند؟ جواب: ✅اگر #مژه مانند مژه های معمولی انسان در گوشت کاشته شود اشکالی ندارد ومانع برای وضو وغسل نیست اما اگر #مژه مصنوعی را به مژه یا پوست خود شخص بچسبانند ایجاد عمدی مانع در اعضای وضو و غسل است و وضو و غسل نیز با آن باطل است وباید برای وضو وغسل برداشته شود. ✅در #تاتو یا #هاشور اگرچیزی روی پوست مانع شودوضو وغسل را باطل میکندوباید برای اولین وضو یا غسل برطرف شود. ?اگر به صورت #خالکوبی زیرپوست باشد(با توجه به اینکه ظاهرأ بخاطر حفظ رنگ وقالب آن نبایدتادوسه روز آب به آن برسد) انجام اینکار درایام عادت که زن نماز نمی خواند اشکالی ندارد . درایام پاکی اگر انجام شود شخص باید وضو وغسلش را به صورت معمول انجام دهد هرچند که رنگ یا قالب آن خراب شود و زخمی که بخاطر آن روی پوست ایجاد میشود اگر به گونه ای نیست که واقعا آب برایش ضررداشته باشدبایدبه صورت معمول مانندایام عادی وضو وغسلش راانجام دهد اما اگرآب واقعأ برای آن ضرر جسمی داشته باشدبایدتا برطرف شدن عذروضو وغسل راطبق نظر مرجع خود به وظیفه جبیره یا تیمم انجام دهد و اگر زینت باشد یاسبب جلب توجه شود بایدازنامحرم پوشیده شود.
تاریخ: 2018/02/05 | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "کاشت ابرو و مژه یا تاتو ابرو برای زنان در غسل و وضو اشکال ایجاد میکند؟"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.
تبلیغات 468 در 60 پیکسل در بروزترین ها

تبلیغات متنی بروزترین ها

پیوندهای ویژه