امروز و ساعت دقیقه می باشد.

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست.
رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور ۶۲۲ نفر با پیژامه های یکدست اتفاق افتاده بود.

منبع : ارسالی کاربران / رویا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.