امروز و ساعت دقیقه می باشد.

تصاویری از رسم جالب و عجیب دانش آموزان ژاپنی در آخرین جلسه امتحانات

تصاویری از رسم جالب و عجیب دانش آموزان ژاپنی در آخرین جلسه امتحانات

158895

تصاویری از رسم جالب و عجیب دانش آموزان ژاپنی در آخرین جلسه امتحانات

البته ما هم دبستان همین کارو می کردیم و آخر سال کتاب ها و دفترهامونو جرواجر می کردیم

منبع : پرشین استار

تصاویری از رسم جالب و عجیب دانش آموزان ژاپنی در آخرین جلسه امتحانات

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط