امروز و ساعت دقیقه می باشد.

تصاویری از مراسم فرو کردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فرو کردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فرو کردن خنجر در درون قفسه سینه

مراسمی با قدمت بیش از 100 سال در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود که در آن اهالی روستای “کسیمان” خنجرهایی را در درون قفسه سینه خود فرو می کنند.

تصاویری از مراسم فروکردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فروکردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فروکردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فروکردن خنجر در درون قفسه سینه

تصاویری از مراسم فرو کردن خنجر در درون قفسه سینه

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط