امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جمجمه منبت کاری شده !

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

جمجمه منبت کاری شده !

منبت کاری هنری است که سالها در کشور های مختلف بر روی چوب و مس وغیره بکارمیرود. اما در کمتر کشوری سابقه منبت کاری روی جمجمه حیوانات وجود دارد. در بالی این گونه منبت کاری روی جمجمه حیوانات مرسوم است. نمونه هایی از این کنده کاری و منبت کاری های بسیار زیبا را روی جمجمه حیوانات مختلف از جمله تمساح ، گاو ، بوفالو و حتی گوزن را در این آلبوم تاپ ناپ شاهد هستید.

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

منبت کاری روی جمجمه

منبت کاری روی جمجمه,منبت کاری,تصاویر جالب منبت کاری,عکس های جالب از منبت کاری,منبت کاری رو جمجمه حیوانات,منبت کاری روی جمجمه تمساح,منبت کاری روی جمجمه تمساح,عکس های جالب

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "جمجمه منبت کاری شده !"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.