امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | زن فرانسوی که می خواهد حق ایران را بگیرد! (عکس)

زن فرانسوی که می خواهد حق ایران را بگیرد! (عکس)

زن فرانسوی که می خواهد حق ایران را بگیرد! (عکس)

خانم کوتانت پیر وکیل پیگیری پرونده شکایت ایران علیه هالیوود به دلیل ساخت فیلم آرگو است. این زن فرانسوی قرار است از حقوق ایران در برابر هالیوود دفاع کند.

بروزترین ها | زن فرانسوی که می خواهد حق ایران را بگیرد! (عکس)

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط