امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

این عکس شاید آخرین عکسی باشد که از مرحوم روح الله داداشی گرفته شده. درست در آخرین روز زندگی اش وقتی برادر زاده اش را به خانه برگردانده بود.

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله داداشی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط