امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

این زن مانکن شبیه به خانوم سحر قریشی بازیگر محبوب ایران است .

عکس های این دو را در زیر ببینید و با هم مقایسه کنید.

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

خانوم سوفی مانکن معروف برزیلی

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

منبع : اختصاصی بروزترین ها

عکسی از شباهت این مانکن برزیلی به سحر قریشی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط