امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس زنان پلیس دبی

عکس زنان پلیس دبی

عکس زنان پلیس دبی

این خودروها برای انتقال متهمان یا ماموریت در جاده ها استفاده نخواهد شد بلکه در برقراری امنیت در مناطق توریستی و گران قیمت شهر به کار خواهند رفت.

عکس زنان پلیس دبی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط