امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | عکس زنی که 11 سال موهایش را کوتاه نکرده است

عکس زنی که 11 سال موهایش را کوتاه نکرده است

عکس زنی که 11 سال موهایش را کوتاه نکرده است

 زن 44 ساله چینی موهایش با ارتفاع 1.82 را متر شانه می‌زند. این زن ۱۱سال است که موهایش را کوتاه نکرده است.

منبع : مهر نیوز

بروزترین ها | عکس زنی که 11 سال موهایش را کوتاه نکرده است

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط