امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس زیباترین و جذاب ترین دختر هالیوود در سال 2013

عکس زیباترین و جذاب ترین دختر هالیوود در سال 2013

عکس زیباترین و جذاب ترین دختر هالیوود در سال 2013

در یک نظرسنجی که در امریکا برگزار شد زیباترین و جذاب ترین دختر در هالیوود انتخاب شد.
براین اساس مایلی سایرس با 20سال سن به عنوان نفر اول و پس از او سلنا گومز ( بازیگر و خواننده با 20سال سن) و ریحانا (خواننده 25ساله) به عنوان نفرات دوم و سوم انتخاب شدند

j-h-

سلنا گومز

j-h-

ریحانا

j-h-

عکس زیباترین و جذاب ترین دختر هالیوود در سال 2013

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط