امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | عکس هایی از تفریح جدید و عجیب ایرانی ها ، اعدام با کِش

عکس هایی از تفریح جدید و عجیب ایرانی ها ، اعدام با کِش

عکس هایی از تفریح جدید و عجیب ایرانی ها ، اعدام با کِش

یکی از تفریحاتی که به تازگی در ایران نیز باب شده است ، بانجی جامپینگ است ، تفریحی که به طنز از سوی برخی “اعدام با کش و از پا ” خوانده می شود!

بروزترین ها | عکس هایی از تفریح جدید و عجیب ایرانی ها ، اعدام با کِش

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط