امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

فریدون زندی ظاهرا درد را پشت سر گذاشته. تصاویر نشان می دهد که او با روحیه است و امیدوار به بازگشت به میادین.

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

فریدون زندی و همسرش

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

منبع : جام نیوز

عکس های جدید فریدون زندی و همسرش در بیمارستان

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط