امروز و ساعت دقیقه می باشد.

گوسفندی با 8 پا متولد شد !!

به کمک اینترنت از الکسارنک تولز هدیه بگیرید

گوسفندی با 8 پا متولد شد !!

به گزارش دیلی میل این بز در کرواسی بدنیا آمده و در صورتی که هفته اول زندگی را بتواند به سلامت پشت سر بگذارد می تواند تا سه سال زندگی کند.

تولد گوسفند 8 پا, گوسفند 8 پا, گوسفند جالب, عکس گوسفند 8 پا

تولد گوسفند 8 پا, گوسفند 8 پا, گوسفند جالب, عکس گوسفند 8 پا

تولد گوسفند 8 پا, گوسفند 8 پا, گوسفند جالب, عکس گوسفند 8 پا

تولد گوسفند 8 پا, گوسفند 8 پا, گوسفند جالب, عکس گوسفند 8 پا

تولد گوسفند 8 پا, گوسفند 8 پا, گوسفند جالب, عکس گوسفند 8 پا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | بازدید:
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
ارسال نظر در "گوسفندی با 8 پا متولد شد !!"

(نمایش داده نمی شود)

پر کردن مواردی که * دارد، الزامیست.