امروز و ساعت دقیقه می باشد.

آغوش گرفتن مجازی عجیب و جالب ترین رکورد گینس

آغوش گرفتن مجازی عجیب و جالب ترین رکورد گینس

آغوش گرفتن مجازی عجیب و جالب ترین رکورد گینس ، به گزارش دیلی خبر میشا کالینز، هنرپیشه سریال “فراطبیعیها” ((Supernatural موفق شد تا در زمان کوتاه استراحت در صحنه فیلمبرداری به کتاب رکوردهای گینس راه پیدا کند.

او با پروژه آنلاین خود به نام ” GISHWHES” رکورد بیشترین “در آغوش گرفتن مجازی” را به نام خود ثبت کرد. کالینز از طرفدارانش خواسته بود تا در چارچوب این پروژه عکسهایی از خودشان را در حالیکه کسی را بغل کردهاند، ارسال کنند. اودر مجموع ۱۰۸۱۲۱ عکس جمع کرد.

آغوش گرفتن مجازی عجیب و جالب ترین رکورد گینس

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط